Menu

Vision

Vision for Nøvling Fodboldklub

  • Nøvling Fodboldklubs vision er at være en sportslig og social del af dagligdagen for Nøvling og omegnens borgere.
  • Nøvling Fodboldklub skal være et sted, hvor alle kan opleve glæde, spænding og fællesskab i trygge rammer.
  • Nøvling Fodboldklub skal være en breddeklub med sportslige og sociale tilbud, så alle uanset niveau kan være med og har mulighed for udvikling sportsligt og personligt.
  • Nøvling Fodbolklub skal være en tolerant, inkludrende klub som med anerkendende tilgangs skal være bidragende til den sociale kapital i Nøvling og omegn.
Luk